Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Haversteeg

Straatje (thans met één dichtgemetselde voordeur) tussen de Krommestraat en Hof; in het licht van de gedachte dat de op de Hof uitkomende straten Lavendelstraat, Peperstraat en Vijver alle 'water'-toponiemen lijken te zijn, zou H wel eens een verbastering van Havensteeg kunnen zijn; een pad van de Krommestraat naar het havengebied. Later toen de Hof de naam Korenmarkt of Koornmarkt droeg, lag H volksetymologisch meer voor de hand.