Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Harthoorn

Harthoorn

Amersfoorts geslacht; genealogie bekend vanaf 1683.

Referentie(s): P.A.Harthoorn, Het Amersfoortse geslacht Harthoorn, Gens Nostra 24 (1969) no 2 33-47; in no 10 317; 25 (1970) no 12 380 (door J.G. Smit) en 26 (1971) no 2 41; M.A.A. Volkers-de Ruiter en P.A. Harthoorn, De eigenaars en molenaars van de Amersfoortse windkorenmolen 'De Hartshoorn', Gens Nostra 40 no 4/5 (1985) 160-183; deze molen was op (nog) onbekende plaats buiten de Utrechtse poort gelegen; de geschiedenis ervan kon van 1458 gevolgd worden; de naam Herthoorn verschijnt in 1521.

Harthoorn, Eduard

Notaris te Afrt; bekende activiteitsperiode 1706-1718.