Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Haar

Algemeen: naamselement in een toponiem of een zelfstandig toponiem; duidt op een zandig landschapselement dat iets hoger (en droger) ligt dan de omgeving, die meestal uit veen of klei bestaat.

Haar

Toponiem onder Hoogland; De Duist.