Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Grafheuvel

  • Op het terrein van het ziekenhuis Eemland, lokatie Lichtenberg, direct rechts na de ingang van het terrein; verhoging met een groep bomen erop. Datering: mogelijk een kern uit het Neolithicum en/of Bronstijd; zeker met twee nabijzettingen uit de IJzertijd. Ouder dan ca 700 v Chr. Opgegraven door P.J.R. Modderman en door hem gepubliceerd in: Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 6 (1955) 58-59 t.g.v. de bouw van het ziekenhuis is één grafheuvel ononderzocht verdwenen.

    Referentie(s): W.J. van Tent, Archeologische berichten uit de gouw Flehite; De heuvel bij de Lichtenberg, FL 9 no 1 jan 1977 8-9.

    Aan de overzijde van de Hugo de Grootlaan is een tweede exemplaar zichtbaar. Mogelijk is er eveneens een G aan de Huijgenslaan, die tot dit complex behoort.

  • Tijdens onderzoek (begin 1997) in Nieuwland (erf van de gesloopte boerderij De Akker, eens: Nieuwlandseweg 35) werden twee bijna volledige Vroege Veluwse Klokbekers, scherven van andere keramiek en een barnstenen kraal met sporen van G gevonden; in dit gebied heeft veel ontzanding plaats gevonden; telkens worden er op uitgespaarde zandkoppen soortgelijke vondsten gedaan. We moeten vermoeden dat er daar veel G ongezien zijn opgeruimd; F. Snieder in Nieuwsblad 50 (mei 1997) en DSA dd 4 juni 1997 (Anco Mali over de klokbekervondsten in Nieuwland).

    Zie ook: Galgenberg, Kattenbos

  • G's op de Leusderhei (dus buiten het eigenlijke Afrt, maar wel in ons beschrijvingsgebied) hebben in 1878 een rol gespeeld bij de oprichting [Brongers, 1980] van de Oudheidkundige Vereniging Flehite; ter herinnering aan dit feit zijn in 1978 enige paalkransen gereconstrueerd [FL 10 no 4 dec 1978 70-71]. Arnhemseweg
  • Voor een inventarisatie in een groter gebied: G. v.d. Beemt, Grafheuvels en huisterpen, een interimverslag van een archeologische veldverkenning op de Utrechtse Heuvelrug en het Eemland, met kaarten, Mededelingen v d AWN afd. Vallei en Eemland april 1980 no 8 8-13.