Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Godsdienst

Na 1579 (Alteratie) was de Christelijk gereformeerde religie de enige door de overheid erkende gezindte (echter geen staatsgodsdienst); alleen zij hadden toegang tot de openbare ambten (Camerbeek). Ook Luthersen [waaronder veel uit Duitsland komende glasblazers (Glasproductie, Lutherse kerk)] werden enigszins bevoorrecht. Er waren weinig Doopsgezinden; pas in XIX werden deze in Afrt wat belangrijker. Een groep Remonstranten ontstond in Afrt doordat Naeranus voor deze geloofsvariant koos. De Rooms-Katholieken kwamen na de Alteratie bijeen in schuilkerken of staties (bv. Muurhuizen: de kapel van St Willebrordus en St Bonifacius; later kapel van de Oud-Katholieke kerk; thans bibliotheek van de ROB (Kerkstraat). Voor andere staties: Schuilkerken, Papenlaantje.

Zie ook: April 1872, Joden, Waalse kerk, Wederdopers

Referentie(s): Hovy, 1986 110-112.