Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Glasproductie

Referentie(s): [over Glashuis]: Hovy, 1986 p.75.

E.Heupers, Glasblazerij 'De Glashut' te Isselt, FL 1 april 1966 58-65; 2 dec 1966 15-20 en 2 april 1967 33-41.

E. Heupers, Glasblazers, hun familienamen, afkomst en werk, bespr: FL 4 feb 1972 60-61. Lutheranen speelden een rol bij de G. Glashut, Lutherse Kerk

A.E. van Puffelen, Haarlemse immigratie in de tweede helft van de achttiende eeuw, Den Haag, 1981, eigen uitg. in GAA; op p.6-7 gegevens over glasblazersfamilies van de glashut te Isselt. De Glashut is een toponiem aan de Grebbelinie; er is daar, rond 1970, veel glasproductie-afval (o.a. resten van grote smeltkroezen) gevonden.

J.Hovy, Het glashuis aan de Westsingel te Amersfoort, Jaarboek Oud-Utrecht (1974) 163-179. [FL 7 sept 1975 39].

Het Glashuis [3-75] was tussen 1693-1733 gevestigd aan de Westsingel; tijdens archeologisch onderzoek door de AWN rond 1980 is o.a. een glasoven opgegraven; zie: Diverse auteurs, Observantenklooster Amersfoort: Projekt van de A.W.N. afd Vallei en Eemland, 1982; bespr: FL 16 no 2 dec 1984 36-37 [over historie en archeologie spec. pp.134-138].

Zie ook: FL 12 no 3/4 dec 1980 72. n.a.v. een artikel van J. MacLean over de Nederlandse glasindustrie 1800-1850.

Over glashandel: A. de Boer, Aardige glasvondst [van een glaszegel ca 1700] bij Grote Koppel, Nieuwsblad 48 januari 1997 p.3-4.