Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Gilden

In Afrt worden de volgende gilden voor neringen en ambachten genoemd:

 • Brouwers;
 • Timmerlieden en Kistenmakers;
 • Metselaars (enige meesterstukken bevinden zich in de Lievevrouwetoren op de eerste verdieping) en Leidekkers;
 • Smeden, Koper- en Blikslagers;
 • Schoenmakers (met het oudstbewaarde keurboek, 1436, er waren toen 13 G);
 • Schilders;
 • Bakkers;
 • Grutters;
 • Bombazijn-, Say-, en Fustijnenwerkers;
 • Wollenwevers;
 • Lakenwevers en Bombazijnwerkers;
 • Linnenwevers;
 • Kleedermakers;
 • Lakenkoopers en Drapeniers;
 • Spinders;
 • Mandemakers;
 • Schippers;
 • Biertappers;
 • Dragers;
 • Bijenhouders, St Antonisgilde;
 • Chirurgijns, Chirurgijnsgilde;
 • Rhetorsijnen (of rederijkers), Hieronymusgilde.

  De reglementen van de diverse G bevonden zich in de zg. puntboeken (Poinctboeken). Het oudste G is van 1436. De leden van de G moesten het Burgerschap bezitten. In 1760 (genoemd door Van Bemmel) waren er 32 G. In 1798 (tijdens de Bataafse Republiek) werden de G (er waren er toen nog 16) opgeheven en er kon zich een vrije concurrentie ontwikkelen; zie over deze opheffing: Bijz 1 154-161.

  Referentie(s): A.F. van Beurden, Uit het Amersfoorter gildeleven, JVFL 1926 7-31 [de vet gedrukte worden daar met enig detail behandeld]. Zilver

  De leden kwamen bijeen in hun gildekamers: bv. de veerschippers in de Koppelpoort; soms hadden zij er belangrijk of kostbaar gereedschap voor algemeen gebruik opgeslagen: bv chirurgische instrumenten (Chirurgijnskamer) of de slijpsteen voor de droogscheerders (Koppelpoort). Het zakkendragers of St Christoffelgilde (Sint Christoffel) kwam ook in de Koppelpoort bijeen; er is daar nog een uithangbord van aanwezig.

  Referentie(s): Van Bemmel, 1760 p.761-767; H. Poots over G in DSA 9-8-1989, 16-8-1989, 23-8-1989 en 30-8-1989 en H. Halbertsma in AC 31-5-1989 en 14-6-1989; Hovy, 1986 p.44-47.

  I.H. van Eeghen, De gilden; theorie en praktijk, Bussum, 1965 (algemeen).