Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Gevelstenen

Thans nog in gevelwanden aanwezige G:

 • De Bije-korf: Kamp 10
 • datumsteen 1619: Langestraat 11
 • datumsteen 1628: Langestraat45
 • datumsluitsteen 1744: in brug binnenzijde Koppelpoort.
 • datumsluitsteen 1871: in Ketelaarsbrug.
 • datumsluitsteen 1892: Muurhuizen 58
 • datumsteen 1902: Muurhuizen 23
 • datumsteen 1907: Utrechtsestraat 37
 • De Drie Ringen: Drieringensteeg (niet op oorspr. plaats)
 • De Drie Ringen: Spui (niet op oorspr. plaats)
 • Eliza door de raven gespijzigd / een zeilschip: Spui 8
 • De Gekroonde El: Kamp 9
 • De Gulde Vijzel: Muurhuizen 35A (niet op oorspr. pl.)
 • De Kaerskorff: Kamp 24
 • De Kroon: Krommestraat 38
 • Het Lam Gods: Krommestraat 12
 • De Lelie: Lange Gracht 31
 • Musiecqzaal: Muurhuizen 199
 • Niiwen Burch 1645: Muurhuizen 5 en 7
 • Snuifmolen: Kamp 2.
 • 2 Wapenstenen, door weghakking (in Bataafse tijd?) zeer slecht leesbaar: in voorgevel Muurhuizen 128 (Eindje van de wereld)
 • weggehakt (in Bataafse tijd?) wapenschild: 't Zand 19
 • weggehakt (in Bataafse tijd?) wapenschild op sluitsteen (gedateerd 1616) van Rodetorenpoortsbrug.
 • De Witte en Swarte Hont: Kamp 73
 • Het Zeilende Schip: Spui 8
 • de gevel Havik 25 bevat verschillende G.

  Zie ook: Huisnamen, Huisnummering, Uithangbord

In het Museum Flehite bevinden zich nog de volgende uitgebroken G:

 • met: het wapen van Afrt; gemerkt: In 't wapen van Ams Vort
 • met: een ?heilige; rechts vergezeld van een ton; links heeft hij een onbekend voorwerp in de hand boven een blok.
 • met: Timmermanswerkplaats met een balk klievende Jozef, een wevende Maria en het kindeke Jesus met lam; alles vergezeld van gereedschap (zaag, boor, hamer en winkelhaak).
 • met: (post)(jacht)hoorn.
 • Witte Zwaan, gedateerd 1781.
 • Springend Hert.
 • Gekroonde Vaas, gedateerd 1781.
 • De Vergulde Paarde (Krommestraat 50-52-54).
 • gemerkt: 1781 EV VH; met een bus of vaas met een eromheen geslingerd lint.
 • gemerkt: int Hoff van Cleef; 1646.
 • met: De Witte en Swarte Hont (Kamp 73)

In het Burgemeestershuis (Koestraat 9, rechts onderaan de gevel) hoek Koestraat/Koesteeg bevindt zich de naamgevende G: De eerste steen gelegd door den Weled Achtb Heer Mr A.G. Wijers Burgemeester dezer Gemeente 15 juni 1860.

In de de middenpijler van de stuw in het water bij de Volmolen (Koppelpoort) bevindt zich een, op afstand, moeilijk leesbare steen uit 1811 (dus uit de na-Bataafse tijd; het - overigens slecht te beschrijven - wapenschild is daarom niet weggehakt); leesbaar zijn de woorden: 'der Sluis; augustus 1811; Watergraaf Jhr. W.H. de Beaufort; Heemraden Mr A. Roijaards van Scherpenzeel; A. Lagemaat; Joh. Knoppers; H. Butselaar en H.P. van Haselen secretaris'