Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Gerritsen, Carel Victor

(Afrt 1850-Amsterdam 1905) Met zijn broer David had hij (1894-1897) een graan- en foeragehandel aan de Kleine Koppel te Amersfoort; bevriend met E. Douwes Dekker (Multatuli) (1820-1887); radicaal-liberaal politicus (in die tijd zeer progressief); 1881-1885 lid van de Afrt Gemeenteraad; trok zich uit zaken terug; daarna wethouder te Amsterdam; lid Tweede Kamer (Radicale Partij) en van Provinciale Staten van Noord-Holland; gehuwd met Aletta Jacobs.

Referentie(s): Stadskist 19 (AC 7-10-1995)