Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Gelderse Vallei

Afrt ligt deels op de W-rand van de GV; veruit de grootste hoeveelheid water die door Afrt stroomt is afkomstig uit de GV; door de stadsgrachten en singels komt het, via de Eem, in het IJselmeer. Het water is via beken afkomstig van het Veluwe-massief en de Utrechtse Heuvelrug; ook neerslag in de GV draagt bij. Het Valleikanaal leidt het water thans om Afrt, waardoor veel Wateroverlast in de stad wordt voorkomen.

Referentie(s): H.P. Deys, Utrecht, 1988; hierin over topografie, waterschappen, Overstromingen en militaire inundaties; het boek bevat ook een jaartallenlijst van de belangrijkste waterstaatskundige gebeurtenissen.

Zie ook: Grebbelinie, Stadsplattegronden