Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Flehite-prijs

In 1992 werd de Flehite-prijs (een bronzen penning met een afbeelding van het oude stadszegel en een geldbedrag) ingesteld om personen of instellingen te onderscheiden, die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor één van de speciale aandachtsgebieden (geschiedschrijving, monumentenzorg, museum e.d.) van de Oudheidkundige Vereniging. Eerste winnaar (1992): J.L. Bloemhof voor zijn historisch werk over de periode 1940-45 in Amersfoort; 2e winnaar (1994) H. Halbertsma voor zijn populariserende historische bijdragen in de AC en zijn journalistieke strijd voor het monumenten-behoud van de Afrt binnenstad; 3e winnaar (1996): het echtpaar Van Hoorn voor hun systematisch archief-werk aangaande de geschiedenis van Afrt en omgeving (argumentatie in: FL 25 no 3/4 (1996) 29).