Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Flehite, Museum

Het museum bevat collecties (schilderijen, prenten, penningen, voorwerpen etc) over verschillende facetten van de geschiedenis van Afrt en omgeving; daarnaast is er een Archeologische, paleontologische en Geologische collectie. Het museum beschikt over een bibliotheek en een documentatie. Farmacie

Er is een collectie Topografisch Beeldmateriaal; deze bevat thans:

ca 500 gedrukte kaarten (XVII-XX); ca 10.000 topografische prenten en tekeningen (XVII-XX); ca 5000 prentbriefkaarten (Ansichten) (XIX-XX); 10.000 foto's (XIX-XX).

Referentie(s): Vd Brink, 1995 p.19. Het fotoarchief is thans ondergebracht in het Archief Amersfoort. Coenen van 's Gravesloot

De geschiedenis van het museum kent drie perioden:

  • De periode van het eerste enthousiasme na de oprichting (1878) onder leiding van W.F.N. van Rootselaar (tot 1899) en eindigend met de dood van de mecenas Tromp van Holst in 1920; er kon veel, zonder dat er van een duidelijke conservator sprake was. Kok
  • Na de dood van Tromp kwamen de mogelijkheden en aankopen nagenoeg tot stilstand en zelfs moest, door een wens van de erven, een door hem ter beschikking gesteld pand (Breestraat 80/82) verlaten worden; continuiteit en stabiliteit werd, onder moeilijke omstandigheden, gebracht door conservator Huygen (1924-1957); daarna waren er tot 1969 de conservatoren De Boone en Pater Van de Bosch; omstreeks 1967 ontstond er ernstige onrust in het museum waaraan in 1969 een einde kwam door het optreden van voorzitter Buining.
  • Na oprichting van de Stichting Flehite in 1976 werd de leiding van het museum geprofessionaliseerd door de komst van de eerste directeur Elias met als conservatrice Mevrouw Heijenga-Klomp; het oorspronkelijke 'Tromp-pand' kon weer verworven worden.B.G.J. Elias, Bij het afscheid van mevrouw [M.W.] Heijenga [-Klomp] als conservatrice, FL 13 no 3 sept 1981 52.

B.G.J. Elias, De conciërges van Flehite, opgedragen aan Mevrouw J.M. van Oort-Gul, FL 22 1/2 maart 1992 3-5.

Voor mededelingen over de aan elkaar gekoppelde gebouwen van het museum F zie: Breestraat 76, 78, 80 en 82 en Westsingel 50.