Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Faddegon Pzn, P.

( ) Zeepfabrikant te Afrt; geïnteresseerd in waterbeheersingsproblemen.

Pub. Beschrijving van het water-opvoerings-werktuig, genaamd: perpendiculaire dubbele trechter-vijzel of Waterbraker; benevens natuur-en werktuigkundige beschouwing over de in gebruik zijnde water-opvoerings-werktuigen, Amersfoort, 1846.

(met de Amsterdamse cargadoor Kloppenburg), De indijking en droogmaking van de Zuiderzee en het IJ, met kanalen vanaf den IJssel bij Arnhem, langs Amsterdam tot in de Noordzee; voorgesteld en aangeprezen als een krachtig middel tot verheffing van handel, scheepvaart en landbouw in Nederland, 1848.