Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Epidemieen

In de zich, sinds XIII, ontwikkelende steden, kwamen door de grote bevolkingsdichtheden (waardoor intensievere contacten), slechte watervoorziening en slechte riolering E voor.

Zie ook: Cholera, Melaatsheid, Pest, Pokken