Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Eemland

  • gebied met natte en droge delen in de provincie Utrecht; begrenzing: N Zuiderzee (IJsselmeer), O Veluwe, Z Overkwartier der provincie Utrecht, W Gooiland en Nederkwartier der provincie Utrecht; E strekt zich uit van Veenendaal tot het IJsselmeer; bevat stad Afrt, Isselt, Hoogland, Duist-De-Haar-en- Zevenhuizen, Bunschoten, Eembrugge, Baarn, Soest-en-den-Burcht, Eemnes, De Vuursche, Leusden, Aschat, Stoutenburg, Woudenberg, Maarsbergen en Renswoude. Cf. AaAW sv Eemland.
  • Over de ontginning van N-Eemland rond de Eemmond in XIId en XIII: de veenmoerassen en binnenmeren (oudtijds Almere) waren in eerste instantie nauwelijks geschikt om Eem-water te verwerken; slechts wat hogere zandkoppen (Urk, Emmeloord, Bunschoten) staken boven het water uit; de stormvloed van 1170, die veel afstroming belemmerend moeras opruimde, gaf een verbetering voor afwatering naar het N en daardoor de mogelijkheid tot ontginning van het veen-gebied rond de Eem-mond (ook de toen optredende periode met warme zomers speelde daarbij mee).

    Referentie(s): Dekker en Mijnssen, 1995.

  • Over de relaties van Afrt met Eemland en de ligging van verschillende buitenhuizen van Afrt-ers en Amsterdammers (zoals: bv Eemlust en Puntenburg); zie: Tuinen.
  • In 1803 verscheen er een beschrijving in kreupele dichtvorm van E: Pieter Pypers, Eemlandsch Tempe of Clio op Puntenburgh; landgedicht, Amsterdam. Het is een imaginaire rondwandeling (van Puntenburg naar Puntenburg) door het gebied, waarbij vluchtig gewezen wordt op allerlei interessante zaken als industrieën en landgoederen met hun tuinen.
  • Katholieke Eemlander Almanak

    Zie ook: Adresboek