Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Eem, Theodorus van

(ook wel genaamd: Emden) ( Gorinchem 1572) Overste van het St Agnes-klooster te Gorinchem; broer van de moeder (Odilia Pouwels van der Eem) van Mr Paulus Buys; een van de geestelijken die door de Geuzen onder leiding van Lumeij te Gorinchem zijn vermoord (Gorcumse martelaren); ofschoon dus een oom van Buys, die goede persoonlijke relaties met de Prins van Oranje had en hem dus kon redden, wenste hij zijn lot niet te ontgaan; zo liepen de geestelijke verschillen in die tijd dwars door families!

Referentie(s): Fölting, 1973 p.334.