Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Economische Functie

De E F van Afrt is dat hier de overslag plaats vond van goederen die via het landverkeer uit het O (bv. uit Kassel in Hessen) afkomstig zijn, naar het waterverkeer dat in de W gelegen Hollanden dominant was. In zekere zin is dat thans nog zo, omdat Afrt een belangrijke overslagfunctie in het spoorwegverkeer vervult.

Zie ook: Hessenwegen, Nijverheid