Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Duist

Toponiem onder Hoogland; van ouds een Gerecht (hieronder vielen mede: De Haar en Zevenhuizen); er bevond zich in 1591 een eendekooi. Met de Haar en Zevenhuizen vormde D tussen 1818-1857 de zelfstandige gemeente Duist, de Haar en Zevenhuizen. Vóór 1812 was het een zelfstandig gerecht, maar in de periode 1812-1817 maakte het grondgebied deel uit van de Gemeente Bunschoten. In 1857 werd de Gemeente opgeheven en werd het grondgebied bij de Gemeente Hoogland gevoegd. Het archief berust bij GAA.

Referentie(s): J. Belonje, Een eendekooi in de De D, Maandblad Oud-Utrecht 42 (1969) no 3 25-26; D.C.W. Steenbeek, Inventaris van de archieven van de voormalige gemeenten Hoogland en Duist, de Haar en Zevenhuizen, 1644-1973(1983), Amersfoort, 1993.