Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Doopsgezinden

In de 50er jaren van XVI ontstond er, onder bescheiden ambachtslieden, een kleine doopsgezinde (mennisten) gemeente in Afrt; in 1559 werden zij aangegeven bij de schout Vincent van der Houve; deze gaf hen de gelegenheid de stad te verlaten; hiervoor werd de schout op 25 augustus 1569 in Utrecht ter dood gebracht.

Referentie(s): C.A. van Kalveen, De Reformatie, in: Adelberg, 1984, pp. 51-55, spec. p.52. Botter, Lodewijk J.

Zie ook: Canu, Godsdienst, Romanliteratuur, Wederdopers