Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Diepholt, Rudolf van

Toen de Utrechtse bisschop Frederik van Blankenheim in 1423 stierf, koos het generaal kapittel RvD als opvolger; de paus benoemde echter Rhabanus van Helmstedt (bisschop van Spiers); deze bedankte en droeg zijn rechten over aan de domproost Zweder van Kuilenburg; deze gaf Afrt aan de Geldersen; dit zette kwaad bloed waardoor RvD weer ten tonele kwam. Hierdoor ontstond het Utrechtse Schisma (1431-1433) want in 1431 werd RvD weliswaar bisschop, maar Zweder werd door sommigen juridisch toch als de ware gezien; pas toen Zweder in 1433 stierf was het Schisma voorbij.

Referentie(s): A. Hulshof, De Reguliere Kanunniken te Utrecht en hun prior Johannes Passert tijdens het Utrechtse Schisma, in: A. Hulshof, Utrechtse Parelen, Utrecht, 1944, 82-99.