Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Demografie

Amersfoort. Referentie(s): Hovy, 1986 p.53.

De groei van de bevolking; aantal inwoners in:

1450ca 3000
17008140
17208300
ca 1750ca 8000 (7550 binnen de muren; 450 in de Vrijheid der Stad
17608.395
17808.606
18098.680
18108.640
18128.610
183512.150
185012.685
188013.569
190019.612
191023.945
194048.943
194150.000
195160.000
195970.000
196675.000
1974annexatie Hoogland
198690.000
1990100.000
1997120.000
1999125.000

Bronnen: voor aantallen tussen 1700-1900 zie Weer-klank p. 47 noot 5 en artikel door H. Poots in DSA 18-6-1986.

Referentie(s): J.C. Visser, Dichtheid van de bevolking in de laat-middeleeuwse stad, Historisch-Geografisch Tijdschrift 3 no 1 (1985) 10-21; de auteur schat de Afrt bevolking in 1560 op 7000, Hovy vraagt zich af [FL 18 no 1/2 nov 1986 19] of dit niet wat hoog is, want het Cohier van de Liberale Gifte van 1747/48 levert 7500 zielen op binnen de stadsmuren en 500 in de Stadsvrijheid; Afrt zou in de tussenliggende periode dan wel heel weinig gegroeid zijn. Sprok CXCI (bevolking periode 1798-1809).