Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Crinius, Ds Arnoldus

( -1677) De regeling van de opvolging van C in 1677 leidde tot onenigheid en tumult; men kan dit conflict zien als een opmaat tot de Plooierijen in 1703; veel dezelfde personen speelden in beide gevallen een rol.

Referentie(s): J.G. Smit, 'Practesijns' aan het werk; verwikkelingen tussen Ds Visvliet, de kerkeraad en de Magistraat van Amersfoort in de jaren 1678-1682, in: Brongers e.a. (red), 1989 100-127 [het artikel besluit met een aanhangsel omtrent de familie-relaties van de hoofdpersonen].