Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Couranten, Amersfoortse

Tussen juni en september 1787 werd hier tijdelijk door Johannes Altheer de Utrechtsche Provinciale Staatscourier uitgegeven. Het was een uit Utrecht stammend orangistisch blad dat tijdens het verblijf van Prins Willem V uitgegeven werd.

Er zijn 6 groepen 'echte' AC's:

  • De eerste Afrtse krant, die de gemeente(politiek) enigszins kritisch begeleidde was het in 1848 gestichte weekblad De Arrondissementsbode van Amersfoort (uitg. door de Afrtse boekverkoper W.J. van Bommel van Vloten).

In 1851 werd deze bode voortgezet als de op donderdag verschijnende Amersfoortsche Courant (niet te verwarren met de huidige AC die een andere afstamming - zie: III - heeft). Eind 1851 werden D.H. van Kuijkhof en Mr L. Zegers Veeckens hiervan uitgever, die het blad een anti-RK signatuur gaf; hierom werd hij in 1855 wegens belediging tot een maand onvoorwaardelijk en ( 25,- boete veroordeeld.

Deze, wat elitaire, Afrtse Courant bleef onder leiding van Aron H. van Cleeff, van 1856 tot 1921, bestaan als een tweemaal per week verschijnende krant. In 1869 werd het dagbladzegel (een belasting op krantenformaat, maar door redacties als censuurmaatregel gezien) afgeschaft. Sinds 1894 verscheen er ook een zondagseditie.

  • Per 1 januari 1872 verscheen er een tweede krant: Weekblad voor Amersfoort en Omstreken (wat populairder en uitg. door Albert M. Slothouwer); deze werd tot 1925 als tweemaal per week (woensdag en zaterdag) verschijnende krant voortgezet als Nieuwe Amersfoortsche Courant; later ook wel: N.A.C./Nieuws en Advertentieblad voor de provincie Utrecht [ik zag: no 85 26e jrg Za 23 oct 1897].
  • De fa (Bartelt) Blankenberg geeft van 1887 tot 1890 het gratis wekelijks verspreide Advertentieblad voor Amersfoort etc uit; dit wordt het op woensdag en zaterdag verschijnende Nieuws- en Advertentieblad voor Amersfoort (1890- ....). In 1882 wordt de Groninger J. Onnes eigenaar; vanaf 1931 wordt het een dagblad en de naam veranderd in Amersfoortsche Courant, een titel die in 1921 bij Van Cleeff was vrijgekomen.
  • De fa Valkhoff gaf Het Amersfoortsch Dagblad-De Eemlander (1902-1942) (een kopblad van het Utrechtsch Dagblad) uit.
  • Tussen 1915 en 1924 verscheen de rooms-katholieke Eembode.
  • Tussen 1949 en 1958 verscheen het Amersfoorts Katholiek Dagblad; dit werd overgenomen door het sinds 1884 in Amsterdam en Utrecht verschijnende Het Centrum (1959-1971); in 1971 werd dit blad opgeheven.

Referentie(s): R. van Breukelen, Het Centrum tussen kromstaf en publiek schandaal, 1993.

 

Referentie(s): De geschiedenis van de grote veranderingen in de nieuwsvoorziening in Amersfoort, in Ach lieve tijd, no 14, 1987; Hovy, 1986 pp.144/146.

Zie ook: Amersfoorter