Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Cohen

Cohen

Gefortuneerde Asjkenazische Joodse familie te Afrt; een familie van handelaren in tabak, diamanten en edele metalen; daarnaast bankierden zij.

Referentie(s): Zwarts, 1927 p. 29-40; Hovy, 1986 pp. 53, 102/104, 124-125 en 127; Nederland's Patriciaat 1984; [leden vd afdeling], De bekende Amersfoortse burger Benjamin Cohen en zijn familie genealogisch bekeken, Nederlandse Genealogische Vereniging afd Afrt, 1991 (jubileumuitgave); Esther Z.R. Cohen, Van leesbibliotheek tot uitgeversbedrijf, Uitgelezen boeken 5 no.3 (1995); UbE II.

Zie ook: Vinkenhoef

Cohen, Abraham B.

(Afrt 1751/2-Tours 1824) Zoon van Benjamin Jonas C. Bankier Oranjehuis, makelaar in tabak. Tweemaal gehuwd. Ca 1808 vertrok hij naar Frankrijk; een zoon uit zijn tweede huwelijk (de schrijver Anne Jean Philippe Louis C) noemt zich 'Cohen de Vinkenhoef'.

Zie ook: Westsingel 43

Cohen, Benjamin Jonas

(Afrt 1725-Amsterdam 1800) Hij was een zoon van Jonah Cohen en Sara Benjamin Italiaender. Driemaal gehuwd. Was een vermogend tabaksplanter en handelaar. Van 1762 tot 1772 exploiteerde hij de Bank van Lening. Beoefenaar van de wiskunde en joodse wetenschap. Woonde in het huis met de paarse ruitjes (thans: Zuidsingel 38), dat hij ca. 1780 liet bouwen; hij was Oranjegezind waardoor het in 1787 bij relletjes beschadigd werd. Hij was de geldschieter van de Oranjes. In 1787 woonde prins Willem V in zijn Afrtse huis; Benjamin woonde sinds de relletjes aan de Nieuwe Herengracht, Amsterdam. [NNBW VI 322; een nieuwe uitgebreide biografie is dringend gewenst!] Musiecqzaal.

Referentie(s): Hovy, 1986 pp.124-127. Busaert, de

Cohen, Ezechiel Salomon (1)

(Amsterdam vóór 1670-Arnhem = in het huis van zoon Jacob = 1744) Vestigt zich in Afrt in 1690; verwierf in 1704 het Afrt Poorterschap; stamvader van de Afrt tabakshandelaren en bankiers uit XVIII. Huwt Maritje Meerle Cohen uit Norden (waarschijnlijk neef/nicht huwelijk); er is rond 1704 sprake van een tweede huwelijk. Er waren vijf zonen (+ drie dochters): Samuel, Philip (actief in Amsterdam), Godert (actief in Nijmegen), Jacob (actief in Arnhem), Isaac (actief in Nijkerk) en Jonas of Jonahn (Afrt ca 1698-Afrt 1780; actief in Afrt, vader van Benjamin C).

Was mede-oprichter van de Afrt synagoge in 1727. In 1737 terug naar Amsterdam.

Cohen, Ezechiel B. (2)

(Afrt 1750/1-Velsen 1844) Zoon van Benjamin C. Gehuwd met de Berlijnse Jeanette Meijer. Woonde in de Muurhuizen (Rommelenburg). Had te Berlijn contacten met Karl Gustav Struensee (Minister van Frederik Willem van Pruisen).

Cohen, Jonas (Jonah)

(Afrt ca 1698-Afrt 1780) Driemaal gehuwd: 1. met Sara Benjamin Italiaender, 2. met Esther Philip Linneburg uit Hamburg, 3. met Toltze Wolf Wertheimer. Vader van Benjamin Cohen.