Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Coenen van 's Gravesloot, Atlas van

Deze berust in het Museum Flehite en bevat topografische prenten, tekeningen en aquarellen van de provincie Utrecht uit de 17e-19e eeuw; zij is bijeengebracht door Jhr J.F.L. C. (1817-1885); zijn zoon vermaakte de collectie in 1921 aan het museum.

Zie ook: Topografisch beeldmateriaal