Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Coelhorst (Koelhorst)

Coelhorst (Koelhorst) aan de Coelhorsterlaan, Hoogland.

Terrein waarin overblijfselen van het versterkte (?) huis (?? XI) Coelhorst. Ca 1800: landgoed waar men kan vissen en naar de nachtegalen luisteren.

Referentie(s): Tempe p. 86. Tuinen

Daarbij hoort aan de Coelhorsterweg een gepleisterde éénbeukige kapel -

(met begraafplaats) met zadeldak tussen puntgevels en houten klokketorentje (waarin een klok gedateerd 1708); voorzien van spitsboogvenstertjes met negblokken; (? XVI of ? XVIII); wordt overigens al in XIV genoemd; in 1843 raakt de kapel in onbruik voor de bewoners van de omgeving, er wordt nl. een grotere kerk gebouwd aan de Ham.

H.J. Poots, Coelhorst: 1200 jaar geschiedenis van een landgoed, DSA 17 okt 1979 (n.a.v. de aankoop van het landgoed door Gemeente Afrt); Olde Meierink, 1995 p.536.

H.J. Poots, Begraafplaats Coelhorst en de begrafenisgebruiken in het Hoogland van vroeger DSA dd. 1 april 1981.

H.L.Ph. Leeuwenberg, De Kapel van Koelhorst op het Hoogland (ca 1350-1843), Jaarboek Oud-Utrecht 1981 141-164; FL 13 no 4 okt 1981 [moet zijn: 14 no 1 1982] 7. In nov 1998 is het landgoed zonder de kapel door de Vereniging van Natuurmonumenten gekocht van de Gemeente Afrt.

Huis en bewoners: Sinds XII is C in het bezit van de Heren van Lockhorst. De Heren van Abcoude gaven het in 1360 in leen aan een onbekende Afrt burgemeester. Door huwelijk in handen van de familie van Westre(e)nen; deze bouwde in 1647 het huis dat in mei 1940 door de Nederlandse legerleiding is opgeblazen ter verkrijging van een vrij schootsveld langs de Grebbelinie. In 1759 werd het gekocht door de familie Wittert, daarna familie Tuyll van Serooskerken. Na de verwoesting in 1940 is het huis in de jaren 1950 op eenvoudige wijze herbouwd; tegenwoordig in het bezit van de familie Beelaerts van Blokland.