Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Cock blomhoff, Jan

(1779-1853) Laatste opperhoofd (1817-1823) van de Nederlandse handelsnederzetting te Decima in Japan; woonde vanaf 1824 op de boerderij Birkwijk, bouwde huize Birkhoven (1844) (Birkt) en legde daar een park met de Japanse Bosjes aan; begraven Achter Davidshof [FL 11 no 1 maart 1979 10 en 12].

Referentie(s): A.Flonk, Decima, het venster naar het Westen, FL 8 no 1 (juni 1976) 8-15; de auteur A. Flonk (indertijd medewerker ROB) woonde op het Havik 13, hij gaf zijn huis, wegens zijn belangstelling voor de VOC, de naam Deshima (met een verguld schip - in XVII stijl - als windvaan op de schoorsteen); zowel de huisnaam als de windvaan dateren van ca 1976.

Van 26 maart t.e.m. 15 mei 1983 was er een tentoonstelling in Museum Flehite met o.a. aandacht voor zijn, goeddeels behouden gebleven, in Japan bijeengebrachte verzamelingen: Jan Cock Blomhoff (1779-1853) van Deshima naar Amersfoort, FL 15 no 1 april 1983 10.

Referentie(s): Susan Legêne, De bagage van Blomhoff en Van Breugel. Japan, Java, Tripoli en Suriname in de negentiende-eeuwse Nederlandse cultuur van het Imperialisme, Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam, 1998.