Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Chirurgijns en Chirurgijnsgilde

C waren practisch handelende personen zonder academische opleiding; hun opleiding was een practische en zij vond binnen gildeverband bij een meester plaats; o.a. verwijderden zij blaasstenen en verrichtten zij amputaties. Doctores medicinae

Referentie(s): [over chirurgijns] JVFL 1892 20-21; A.F. van Beurden, De Amersfoortsche chirurgijns van 1648-1790, JVFL 1928 8-18; W.Veltheer, Het C-gilde van Amersfoort, Ts Gesch vd Geneesk Wisk Natuurw en Techniek 2 no 3 (1979) 101-106 [FL 13 no 2 juli 1981 32 met foto].

Zie ook: Francken