Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Campen, Jacob van

(1595-1658) Artistiek gevormd organisator van projecten (soort projectontwikkelaar avant la lettre); architect; 1626: Heer van Randenbroek; overl 4 maart 1658; begraven in St Joriskerk met een gedenkteken (naast het Oxaal) gemaakt door de beeldhouwer Rombout Verhulst (met een gedicht van Van Vondel).

Zie ook: Schilder: Afrt bezit (in 1662 door de familie aan het stadsbestuur geschonken) Het Laatste Oordeel (thans in de kapel van het Hofje van de Stichting 'De Armen de Poth'; over eventuele restauratie en verplaatsing wordt gesproken).

Bouwmeester van: Het Stadhuis van Amsterdam.

Referentie(s): Hovy, 1986 pp.70/71 en 114/117; Sprok CLIV en CLVIII; NNBW I 547; Huisken, Ottenheym en Schwartz, 1995.

Zie ook: Alkmaar, Brosterhuysen, Hondius, Hoogerhuis, Nicasius, Zand,'t