Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Cameraar/ Cameraer

Lid van het stadsbestuur, belast met het beheer en administratie van de stedelijke financiën; de C legde daarover verantwoording af aan de Magistraat; oudst bekende stadsrekening: 1427; na 1795 wordt de functie (waarbij soms ambtelijke en privé activiteit dooreen liep!) opgeheven.

De inkomsten bestonden o.a. uit boeten, verpachting (renten) en verhuur van stadseigendommen en inning van belastingen (accijnzen, haardstedengeld en tienden).

De uitgaven bestonden o.a. uit de vergoeding aan de leden van de Magistraat, lonen aan beambten, kosten voor reparatie van de verdedigingswerken, straten en dijken en de betaling van renten.

Analyse van de stadsrekeningen geeft de historicus belangrijke gegevens omtrent de gang van zaken in de stad; met iedere activiteit was immers wel geld gemoeid.

In 1741 werd de functie in tweeën gedeeld; er ontstond de C van 't Trekpad, Paalwerk en Baggerwerk; kennelijk werden enige problemen in de Eemhaven belangrijk geacht; de eerste nieuwe functionaris werd Hendrik Cornelis Croesse.

Referentie(s): Van Bemmel, 1760 pp.532/3. Havenmeester

Over stedelijke financiën: Hovy, 1986 pp.57/58.