Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Buys(s)

Buys(s)

Groep personen in Afrt, die niet allen aantoonbaar direct familie van elkaar zijn; nadere verwantschap is echter wel waarschijnlijk omdat hun huizenbezit in de Breul vlak bijeen ligt; o.a. een blok huizen in de Langestraat (O-zijde) ten Z van de Vismarkt (Plaats).

Referentie(s): Van Beresteyn, 1972.

Buys(s), Albert

Drukker; tussen 1558 en 1566 werkzaam te Düsseldorf; broer van Jacob B; drukte Somnium Nicolai Edani etc.

Zie ook: Novesius

Buys(s), Bernhard

Drukker; na 1566 werkzaam te Düsseldorf; zoon van Albert B.

Buys(s), Jacob

(vermoedelijk geboren ca 1540; traceerbaar tussen 1559-1587; Referentie(s): Van Veen-Noordegraaf / Brongers, 1993 p.4)

Boekhandelaar aan de Plaats, achter het hoekhuis De Engel aan de Langestraat; broer van Albert B; gaf als eerste met Adriaan Jansz in 1565 in Afrt een boek uit: Somnium Nicolai Edani etc. Novesius [FL 24 no 1/2 mei 1994 12-16].

Zie ook: Lutherij

Buys(s), Johan

( ) Broer van Paulus B; in 1579 tijdelijk Schout, daarna in het stadsbestuur opgenomen.

Buys(s), Paulus

(Afrt 1531-IJsselstein 1594) Zoon van Aert Buys (welgesteld molenaar; overl. ca 1564) en Odilia Pouwels van der Eem; broers: Johan en Wouter; zusters: Wendelmoet en Odilia. Theodorus van der Eem, één van de in 1572 vermoorde 'Gorcumse Martelaren', was een broer van de moeder van Paulus. Paulus was Heer van Vliet en Kapelle; Nederlands staatsman; Pensionaris van Leiden; contactman tijdens de opstand met de Prins van Oranje in Duitsland; hield hem van de ontwikkelingen in Brussel op de hoogte; 1569-1585 landsadvocaat; in deze functie werd hij in 1586 opgevolgd door Van Oldenbarnevelt; ten slotte in dienst van de provincie Utrecht, hier raakte hij betrokken in de strijd van de Reingoudisten; kwam in de gevangenis; werd weer in vrijheid gesteld. Niet aantoonbaar familie van de boekhandelaar-drukker Albert en Jacob B.

Referentie(s): Regt, 1869; NNBW I 519; Reinboud, 1959; Hovy, 1986 p.89.

Fölting, 1973 pp.329-334; FL 6 mei 1974 31 (= verwijzing naar Fölting, 1973.

Buys(s), Petrus

(Dordrecht 1787-Delft 1853) Opleiding aan het Oud-Katholiek Seminarie te Afrt; 1814 priester aan het Seminarie; 1831-1835 pastoor te Delft; 1835-1853 President van het Seminarie te Afrt; schreef onder het pseudoniem Vindex (= de handhaver). Verzorgde een Oud-Katholieke Bijbelvertaling; het Nieuwe Testament verscheen in 1846.

Pub. Rome en Utrecht, of korte schets van den oorsprong, voortgang en tegenwoordige staat hunner drie hoofd-geschillen, Amsterdam, 1844, 18642 [in de laatste editie een korte biografie- pp.VII-X].