Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Buskruit

Algemeen: oudste vermelding van B in ons gebied is in 1351, toen werd er voor Graaf Willem V een 'donrebosse' in het Gravenhof te Den Haag geplaatst; op grotere schaal kwam het hier pas (na verbetering van kanon en gebruik van gietijzeren kogels) tegen 1450 in gebruik.

Referentie(s): R.B.F. van der Sloot, Middeleeuws wapentuig, Bussum, 1964, p.101-103.

Situatie in Afrt: in 1657 is er in Afrt inspectie van het B, geschut en ammunitie i.v.m. de droogte veroorzaakt door de strenge winter. Sprok CC.

Explosieve verbranding (geen detonatie) van B in van Onze Lieve Vrouwe-kapel op 2 aug 1787; definitieve afbraak van kerkgebouw volgde in 1845.

Referentie(s): Brief van den Heer van Westreenen van Sterckenburg aan zijn echtgenoote over de ontploffing in de O.L. Vrouwekapel, 1787, JVFL 1913; Hovy, 1986 p.126.