Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Burgerweeshuis

Opgericht als St Nicolaasweeshuis in 1551 (met geld van de eerste regentes Catharin(e)(a) van Someren of Soomers) aan de Noordelijke Binnensingel op het terrein van het voormalige Begijnhof dat aan het St Aagtenklooster behoorde. In 1611 verplaatst naar het toen verlaten (de laatste kloosterling was, na de Alteratie, gestorven) klooster Mariënhof aan de Kleine Haag. Het weeshuis was bestemd voor arme wezen wier ouders ingezetenen van Afrt waren geweest. De toegangspoort aan de Zuidsingel werd in 1777 gebouwd; het gevelbord met de weeskinderen werd in die tijd door Jordanus Hoorn geschilderd. Tot 1940 werden hier wezen ondergebracht; daarna in gezinnen. Het B (thans een stichting) is nog in het bezit van de Regentenkamer in Mariënhof; naast enig meubilair en schilderijen bevinden zich hier beschilderde borden met de namen van regenten en regentessen (vroeger procuratoren en procuratrices); er is een bord met een lijst van degenen die het B een belangrijke schenking (in geld of land) hebben gedaan. Daarnaast is er een portret uit 1550 van Catharina Soomers geschilderd door Dirk Jacobsz van Oostzanen (1497-1567). Het B bezit een gevelbord 'Stadskinderhuys' uit 1717 en een gevelbord 'Het Borger Weeshuys' uit 1748. Weeskamer, Wezenkleding

Referentie(s): Hovy, 1986 pp.94/95.