Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Burgerlijke Stand

De moderne (niet aan de kerk gebonden) BS is ingevoerd op bevel van keizer Napoléon in 1811; Naamsaanneming

De Christelijke kerk voor de Hervorming had een traditie om huwelijken en dopen administratief bij te houden; de kerkvergaderingen (van bv. Constanz, 1463 en Doornik, 1481) besloten dat parochiegeestelijken hierin een taak hadden. Pas na het Concilie van Trente (1563) is deze administratie verplicht. Na de Hervorming wordt dit gebruik gehandhaafd; echter pas midden XVII is het gebruik algemeen.