Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Burgemeesters van Amersfoort.

De stad had twee B tot de komst van Napoléon; ieder jaar werd een tweetal gekozen; de oudst bekende B is Hendrik Borre in 1344 (de naam van de andere B is onbekend); tot 1544 werden zij gekozen uit de leden van aanzienlijke families; daarna koos de Utrechtse stadhouder uit een voordracht; na de Franse tijd waren er tot 1824 vier B; na dat jaar één B en drie wethouders; in 1851 kwam de Gemeentewet met de huidige regels. Stadskist(1) Verkiezing van de Magistraat

Referentie(s): AC (De Stadskist) dd 5-7-1999.

 • Zie voor B, schepenen en raden tussen 1405-1760 de lijsten in deel 2 van Van Bemmel, 1760 pp.535-709.

  De Navorscher 98 afl. 1/2 [1959] 26-37.

 • Sinds de Franse tijd:

  O. Scheltus van Leusden (1764-1837) maire, later burg. 1812-1816, 1820 en 1823-1837.

  F.C.C. Oettinger (1753-1822) burg. 1818 en 1821.

  W. Pull Cornelisz (1755-1829) burg. 1819-1822.

  G. Hondius (1789-1851) burg. 1823.

  W. van Assenraad (1764-1855) burg. 1837-1848.

  A.D. Methorst (1797-1878) burg. 1849-1852.

 • Sinds de Gemeentewet van 1851:

  A.G. Wijers (1816-1877) burg. 1852-1877.

  F.H. van Persijn (1828-1904) burg. 1877-1883.

  T.A.J. van Asch van Wijck (1849 -1902) burg. 1883-1891 (daarna tot 1894 Gouverneur van Suriname) en 1900-1901 (daarna Minister van Koloniën).

  F.D. Graaf Schimmelpenninck (1854-1924) burg. 1891-1899.

  J.W.A. Barchman Wuytiers (1847-1926) burg. 1901-1912.

  J.C. Graaf van Randwijck (1874-1962) in functie: 1912-1940 en 1945.

Referentie(s): J.L. Braber en A. Medema, Maire en burgemeesters van Amersfoort, 1812-heden [met hun familiewapens, voor zover voorhanden], Gens Nostra 40 no 4/5 (1985) 156-157.

B.G.J. Elias, Een burgemeester in oorlogstijd [over: Jules Cornelis Graaf van Randwijck ('s Gravenhage 1874-Amersfoort 1962); B tussen 1912-1940, tijdens de Duitse bezetting ontheven van zijn functie, na 1945 nog enige maanden B; de besproken oorlogstijd is 1914].

Stadskist 2 (7-6-1994).

Zie ook: Lijsten