Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Brosterhuysen, Johan (Jan)

(Leiden 1596-1650) Schilder, etser, dichter; 1610: student plantkunde te Leiden; bevriend met Constantijn Huygens en Jacob van Campen (1595-1658); deze laatstgenoemde werd in 1626 Heer van Randenbroek, vermoedelijk verbleef B daar sinds 1626 regelmatig; vertaalde rond 1642 Vitruvius en Palladio (niet in druk verschenen); in 1642 heet hij in een acte 'inwoner van Afrt'; in 1646 wordt B hoogleraar botanie en directeur van de Botanische tuin te Breda.

Referentie(s): Wurzbach, von, 1906/11; Hoorn, van, 1991 p. 27/28, 31/33, noot 27. Over zijn literaire activiteit: W. Hellinga en P. Tuynman, Svsanne vn iovr, Hooft en Huygens' Otia, Publications of the Modern Humanities Research Association vol 4 (ca 1971) 81-119.