Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Branden

1274 brandstichting, na beleg en overgave, door en aan Graaf Otto van Gelre. Halbertsma, 1959 p.88.

1340 (Goede Vrijdag 14 april) tijdens deze brand vindt een Mirakel plaats.

1411 brand in de Kamp ten gevolge van de belegering door de Geldersen.

1495 pestepidemie en een brand ontstaan in de Teut; deze kon zeer om zich heen grijpen doordat de Geldersen van de gelegenheid gebruik trachtten te maken om de stad in te nemen; ca 300 huizen (mogelijk zo'n 20% van het totale huizenbestand!) verbrandden. Pest

1520 grootste brand uit Afrt geschiedenis; op 14 juni 1520 werden ca 430 woningen aan de Papenhofstede, Langestraat, Kamp en Teut in de as gelegd; sporen van deze brand zijn aangetroffen tijdens archeologisch onderzoek aan de Kamp (AC dd 29-8-1994).

1547 en 1562 brand door blikseminslag in de OLV-toren.

1651 brand door blikseminslag in OLV-toren. Nicasius

1657 brand in het Kamp-kwartier. Sprok CXCII, CXCIII, CXCIV, CXCV, CXCVI, CXCVII, CXCVIII en CXCIX.

1683 kleine brand door blikseminslag in OLV-toren.

1693 brand van een stel hooibergen buiten de Koningspoort.

1787 brand door explosieve verbranding van opgeslagen buskruit in OLV-kerk.

1856 gemeentelijke brandweer opgericht.

1868 (31 aug): H.J.Poots, Brand in de Lange Stallen, DSA dd. 19 okt 1983.

1902 Pleines Zeepfabriek.

1904 Hotel Schwemmer brandt af. Referentie(s): Hovy, 1986 p.141.

In 1577 worden pottenbakkerijen, wegens brandgevaar, in de stad verboden.

1645 verbod op houten voorgevels; 1758 afbraak laatste houten huis. Houten Gevels

1882 Oprichting van de Amersfoortsche Vrijwillige Brandweer. Zij hadden twee klopsters als lid, die bij brand langs de huizen van de leden gingen om ze op te roffelen; ca 1910 is de vereniging, wegens interne ruzie, opgeheven.

Tot 1913 was er een torenwachter in de toren van de Joriskerk om bij brand op een trompet te blazen en om de richting van de brandhaard aan te geven.

Zie ook: Steenbouw