Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Bor

Bor, familie

Had het goed Ten Akker bij Randenbroek in de middeleeuwen in leen van de bisschop van Utrecht.

Referentie(s): A.J. Kronenberg, De Nederlandsche Leeuw 89 (1972) no 6/7 [moet zijn 7/8] kol 249-250.

Bor, Arnold

Zie ook: Musiecqzaal

Bor, Paulus

(Afrt? ca 1600p-10 aug 1669) Schilder; bezocht Rome (bentnaam Orlando); vestigde zich in 1628 definitief in Afrt.

Referentie(s): Joachim Wolfgang von Moltke, Die Gemälde des Paulus Bor von Amersfoort, Westfalen, Hefte für Geschichte, Kunst und Volkskunde 55 (1977) 147-161 met chronologisch gerangschikte beschrijvende lijst van al zijn geïdentificeerde werken;

JVFL 1903 74-77 (W. Croockewit W.Az., Paulus Bor); UbE I pp.40-44.

Zie ook: Schilders