Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Boone, Willem Jan de (1915-2000)

Leraar klassieke talen te Afrt; secretaris Oudheidkundige Vereniging Flehite (1958-1966); conservator Museum Flehite (1957-1958); redacteur-oprichter Tijdschrift Flehite. Auteur over Vroeg-Middeleeuwse onderwerpen, zoals: Madelinus-munten uit Dorestat, FL 5 (3, febr 1973) 42-43.

Pub. De Franken van hun eerste optreden tot de dood van Childerik, diss Groningen, 1954.