Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Blafferd (ook wel: Blaffert), De

Het haardsteden-register uit 1755; hierin staan opgetekend de namen van de eigenaren (en soms hun beroepen) van de panden in de stad met de huisgeld-bedragen waarvoor zij aangeslagen werden. Men leert hier in het algemeen niet de bewoners (dat zijn meestal huurders) uit kennen. B heeft mogelijk te maken met 'luid afroepen = blaffen' vanaf de pui van het stadhuis. Het is ook een lijst van alle straten in Afrt waar mensen woonden; in de B bestaat een neiging om datgene wat wij thans '-straat' noemen, aan te duiden met '-steeg' of '-steegje'. Uitg. door S.W. Melchior; eerder incompleet, maar met toelichting, uitg. door Van Rootselaar: Bijz 1 117-153.

Zie ook: Familienamen, Huisgeld, Liberale Gifte

Lijst van de B genoemde beroepen

(in huidige spelling):

administrateur, apotheker, bakker, bakster, banketbakker, beeldsnijder, beenhakker, binnenvader, blauwverfster, blauwverver, bleker, blikslaagster, blikslager, bode, boekdrukker, boekverkoopster, bombazijnwerk(st)er, bouwman, brouwer, chirurgijn, commies, commissaris, daghuurder, doctor medicinae, deurwaarder, dominee, exploiteur, gedestilleerd water handelaar, geestelijke, glasblazer(sknecht), glazemaker, graanhandelaar, groefbidder, grossier, grutster, grutter, haammaker, herbergier, hoenderkoper, honingzemer, horlogemaker, houtkoper, ijzerkraamster, kaarsenmaakster, kaarsenmaker, karman, kleermaker, klokkenist, knopenmaker, koehouder, kok, koopman, koopvrouw, koperslager, koster, kruidenier, kruidenierse, kuiper, lakenkoper, leidekker, lijndraaier, linnenwever, looier, looister, mandemaker, melter [malt of mout-maker in een brouwerij], messemaker, metselaar(sknecht), metter (slager; is melter een mislezing?), molenaar, molenmaker, notaris, organist, posthoorn, pottenverkoper, procureur, professor, pruikemaker, rademaker, rooms priester, schoenmaker, schoonmaker, schout, schrijnwerker, slager, smid, spekslager, stadsvroedmeester, tabaksplanter, tabaksspinner, tabaksverkoper, tapper, tapster, timmerman(sknecht), veerschipper, verfster, verver, vleeshouwer, voerman, warmoessier, wieldraaier, wijnkoper, wijntapper, winkelier(se), wolkammer, wolnaaister, zadelmaker, zijdereder, zijdereedster, zilversmid.

Referentie(s): Er bestaat een data-base van.

Zie ook: Automatisering 3