Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Bisschoppelijke hof (curtis)

De bisschoppen van Utrecht bezaten verschillende hoven of vroonhoeven van waaruit hun domeinen werden beheerd; de Hof van Afrt wordt voor het eerst in 1196 genoemd; een vertegenwoordiger van de Bisschop (voogd of advocatus) bemande dit bestuurscentrum; de voogden hier waren Heren van Afrt. Het Afrt toponiem Hof heeft geen (direct) verband met de BH; zeer waarschijnlijk is tijdens de opgraving op de Hof in 1991 de gracht rond de BH opgegraven; op grond van archiefonderzoek naar de eigendomsverhoudingen ter plaatse en de ligging van die gracht is de eigenlijke BH voorlopig archeologisch niet toegankelijk; zij ligt waarschijnlijk deels onder de St Joriskerk en de huizen langs de Langestraat en Zevenhuizen.

Referentie(s): Hovy, 1986 p.15; Krauwer/Snieder, 1994.