Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Bergservituut

  • De exploitatie-maatschappij 'Amersfoort' legde in 1899 de kopers van grond (N van Utrechtse straatweg; kadastraal Gemeente Afrt sectie C) een servituut op (niet te goedkope woningen -huurwaarde minstens ( 300,- jaar-, geen kroegen, bordelen, danshuizen, werkplaatsen, pakhuizen en grote onderlinge afstanden).
  • In 1913/14 kocht de Gemeente Afrt grond tussen de Oude Utrechtseweg en de Straatweg naar Utrecht van Mevrouw de Weduwe Roos Vlasman, Abcoude; zij bedong geen fabrieken, geen kroegen, geen bierhuizen en geen huizen met een huurwaarde van minder dan ( 250.- per jaar. Twee stroken grond bij de Kalkweg (later Laan 1914) van de erven Mr S.J.A. van Walcheren, mits er openbare wegen zouden komen en Mevrouw Roos Vlasman recht van uitweg had.

    Zie ook: M. Cramer, Amersfoortse architectuur rond de eeuwwisseling, in: Brongers e.a.(red), 1989 p.136.