Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Bemmel

Bemmel, Abraham van

(Afrt 1703-Afrt 1785) Stamde uit magistraatsleden-familie; 1728-1784 notaris te Afrt; zelf slechts klerk ter secretarie van de stad; auteur van de Beschryving der stad Amersfoort, 1760 (Historiografie); 1766 eerste klerk met zijn zoon Gerard; talrijke andere functies; begraven in St Joriskerk. Geboren: 't Zand 39 (hier is nog steeds een notariaat gevestigd). Sinds 1756 woonde hij: Zuidsingel 45 (de woongemeenschap 'De Instee'); hier stierf hij. Liender, van

Referentie(s): Hovy, 1975 pp.120-121; J. de Lange, Stamreeks Van Bemmel herzien, Gens Nostra 40 no 4/5 (Afrt-nummer) (1985) 212-215. Dit artikel is een commentaar op: J.M. Reinboud, Biografie Abraham van Bemmel / Stamreeks Van Bemmel, De Navorscher (1959) afl. 1/2 (Afrt-nummer) 7-17 en 18-25 (vervolg in: afl. 4 pp. 81-85). M.S.F. Kemp bestrijdt in Gens Nostra 40 no 12 (1985) 537-545 de kritiek van de Lange voor zover het de Wijkse Bemmels betreft. Zie voor beide Afrt-nummers: Genealogie

Bemmel, Anth. van

(1675-1745) Apotheker, arts; gehuwd met Judith van Birkhoven.

Zie ook: Langestraat 9

Bemmel, Johan van

(1639-1712) Apotheker, Lector Latijnse School, weesmeester.

Zie ook: Langestraat 9 't Zand 39