Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Belegeringen / Aanslagen van resp. op Amersfoort:

1274 Afrt door Otto van Gelre ingenomen en verbrand.

1283 Bezetting door de bisschop van Utrecht (Jan van Nassau) vanuit Deventer; de bezetting duurde tot 1290.

1366 (begin op St Margrietendag; 13 juli) Afrt, na een beleg van 8 dagen, ingenomen door graaf Albrecht van Beieren, die zo de bisschop van Utrecht 'hielp' met het oplossen van een financieel geschil tussen hem en Afrt. Munt(recht)

1411 Afrt door de Geldersen aangevallen.

1420 Reinout, Hertog van Gelder, belegert de stad; ontzet door de Bisschop van Utrecht.

ca 1424 Afrt door Bisschop Zweder van Kuilenburg aan de Geldersen overgeleverd. Diepholt

1427 In November vonden drie bestormingen plaats door hertog Philips van Bourgondië (de Goede); zeer veel doden, er waren wel 8 dagen nodig om de doden te begraven. Afweer zou door de Afrt vrouwen met kokend bier hebben plaats gevonden.

Philips zette een Kat (= blijde / soort katapult) op het ijs van de Eem; toen het ging dooien sloeg deze om. Beka

Referentie(s): W. Croockewit W.Az., Geraamten op het Kalfsveld, JVFL 33 21-23; Croockewit schrijft de opgegraven (ca 25) lijken toe aan het beleg van 1427. Kragt

1457 Belegering door Utrechtenaren.

1492 Belegering door Wittenhorst, veldoverste van Keizer Maximiliaan. [H. Poots in DSA 24-10-1984]

1528 Aanslag door de Hertog van Gelre bij de St Annakapel en

1536 Wederom aanslag door de Hertog van Gelre [H. Poots in DSA 17-9-1986].

1543 Maarten van Rossem belegert de stad en neemt hem in. [H. Poots in DSA 19-1-1983]. Karel V

1572 De Geuzen voor de poort, tijdelijke bezetting en aftocht.

1579 Aanval door Johan van Nassau werd door Afrt afgeslagen; toch: de Alteratie.

1629 Inname door Montecuculi.

1672 Inname door de Fransen onder bevel van Markgraaf de Rochefort.

1703 Inname van de stad door troepen van de Staten van Utrecht n.a.v. de Plooierijen.

1785 Op 17 augustus rukten Staatse militairen de stad binnen om te voorkomen dat de inwoners te zeer hun privileges zouden verdedigen.

Zie ook: Bezetting