Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Beka of Beke, Vermeerderde

Noodtitel voor een Kroniek, die een vervolg was op Johannes de Beka, Croniken van den Stichte van Utrecht ende van Hollant [ed. H. Bruch, Rijks Geschiedkundige Publicaties G.S. 180, Den Haag, 1982]. De oorspronkelijke kroniek (door Johannes de B) loopt tot ca 1346; het aandeel van een waarschijnlijk Afrts auteur loopt contemporain van 1393-1433. Het deel 1346-1393 is waarschijnlijk te Utrecht geschreven. Het verhaal over de kat op het ijs van Eem (Belegeringen, 1427) komt in de V B voor.