Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Armenzorg en Liefdadigheid

Referentie(s): Hovy, 1986 pp.69/70; 94/95 en 138.

JVFL 1899 50 (auteur H.J. Reynders over bezuiniging op de openbare verlichting in 1709; het geld zou, in de komende winter, voor de armen gebruikt kunnen worden).

JVFL 1901 50-52 (A.J. Valewink vraagt of iemand een exemplaar van een loden Amersfoortse bedelpenning uit 1798 aan het Museum Flehite wil afstaan).

Referentie(s): A.J. Bruynooge, Armwezen te Amersfoort van een eeuw geleden Amersfoortse Courant 25 jan 1967 [bespreking: FL 2 oct 1967 65].

H.J. Poots, Amersfoort 1893; bedelen volgens schema, DSA dd. 12 jan 1983 p. 19-21 [zie ook voor aanvulling: FL 16 no 2 dec 1984 33].

G.B Hurenkamp, '... Om ledige handen werk te bezorgen', de lakenfabriek Beaune en het Werkinstituut tot wering der bedelarij te Amersfoort, Amsterdam, 1984, doct scriptie [bespr FL 17 no 3 jan 1986 48-49]. Werkinstituut

G.M. du Pui, Inventaris van de archieven van het R.K. Parochiaal Armbestuur te Amersfoort, 1538-1956, Amersfoort, 1988.

W.J. van Hoorn, Een 17e eeuwse fundatie tot ondersteuning van roomskatholieke armen, in: Brongers e.a. (red), 1989 78-88.

Zie ook: Armen de Poth, Burgerweeshuis, Lazarushuis, St Elisabeth's Gasthuis, St Pieters en Bloklandsgasthuis, Poth, Stadskinderhuis