Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Arend

In 1651 ving een leidekker (Hendrick Hendricx Leydecker) een levende A; hij schonk deze aan de stad; de stad aanvaardde het geschenk (Stadsresolutie 14/15-4-1651); het dier werd ondergebracht in een 'huysgen' bij de Vismarkt; deze kooi is zichtbaar op de vogelvluchtkaart van Jansonius (1657). In 1658 leefde de A niet meer: 'het huysgen op den Vismarkt, voor desen metten Arent beset' wordt voor 4 gulden per jaar verhuurd; onbekend aan wie en voor welk ander doel.

Referentie(s): H. Halbertsma AC 31-8-1993. In een ingezonden brief merkt G.A.H. de Groot (AC 15-9-1993) op dat het hier mogelijk om een rode wouw (Milvus milvus) gaat; in Londen genoot deze vogel als stadsreiniger bescherming; de plaats van de kooi voor deze visliefhebber bij de Vismarkt wordt dan ook begrijpelijk. Ook in Alkmaar was er sinds ca 1750 een huisje voor een gekortwiekte stadsooievaar (droeg een stadspenning!); tot 1837 ruimde deze het afval van de vismarkt op.