Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Archeologisch Belangrijke Plaats (in dit werk afgekort [ABP]).

Is een (deel van een) perceel (bebouwd of onbebouwd) dat door de Gemeentelijke Monumenten Verordening beschermd is omdat er mogelijk, voor de stads en gemeentelijke geschiedenis, belangrijke grondsporen en andere archeologisch interessante zaken in de ondergrond aanwezig zijn. Er mag, anders dan na nader onderzoek en verkregen gemeentelijke toestemming, geen diep grondverzet plaats vinden. Deze bescherming op lager bestuurlijk niveau sluit aan bij die van het Rijk krachtens de Monumentenwet. Het bijzondere in Afrt is dat, los van de perceelsgrenzen, de gehele binnenstad binnen de 2e omwalling als [ABP] beschermd is.

Referentie(s): M. Krauwer, Archeologisch belangrijke plaatsen beschermd. Een landelijke primeur, Nieuwsblad 14 (juni 1988). Voor een excursie langs [ABP]'s (met beschrijving en een kaartje) in het kader van de Open Monumentendag 1988: Nieuwsblad 15 (sept 1988).