Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

April 1872, Één

In het algemeen was de verhouding tussen de leden van de Rooms-Katholieke kerk en de Protestanten (Godsdienst) na de Alteratie goed. Een enkele maal waren er spanningen (Schuilkerken); zoals bij de 300-jarige herdenking van de inname van Den Briel in 1872; er waren twee groepen jongeren: een RK uit de omgeving van Bloemendaal en een (protestantse) HBS-groep, die een optocht hadden georganiseerd; deze laatste werd gesteund door een protestantse groep uit Het Haagje (de Hagetieters); alles liep met een sisser af; cf. Kollewijn, 1937 p. 49-50.

Zie echter ook (ingegooide ruiten, vernieling meubilair en molestaties van Rooms Katholieken door Protestanten): Frans Groot, De strijd rond Alva's bril, papen en geuzen bij de herdenking van de inname van Den Briel, 1572-1872, Bijdragen en Mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 110 afl 2 (1995) 161-181 spec p.174 (bespr. FL 26 no 1/2 september 1997 14).