Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Appelweg

Weg lopend van Utrechtseweg in zuidelijke richting naar de Leusderhei min of meer evenwijdig aan de Leusderweg; thans heet slechts het eerste stuk tussen Utrechtseweg en Vondelplein zo, evenals het stuk aan de andere zijde van de Rondweg; het tussenliggende stuk heet Kapelweg, mogelijk een verbastering van A. A komt voor op de topografische kaart (XIX) als Appelwegje, op een andere kaart als Appelenweegje.

De wel gehoorde uitspraak 'Appèlweg' (naar het militaire begrip 'appèl') lijkt mij onjuist; de weg bevindt zich buiten het (voormalige) kazerneterrein; overigens qua vorm en grootte lijkt me het straat-gebied niet erg geschikt voor dit doel; een appèl op de Leusderhei lijkt me niet gebruikelijk.